Висновок незалежного аудитора

За висновком незалежного аудитора (Аудиторської Фірми «Служба Аудиту») – фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан громадської організації «Центр Поділля-Соціум» відповідно до застосованої основи фінансової звітності – Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Zvit-2016

Висновок незалежного аудитора